Mycket jobb inom byggbranschen
Varbergs Byggservice har på åtta år vuxit från ingenting till ett företag som totalt sysselsätter 13 personer. Men Tomas Nilsson, som startade firman, skulle gärna ta in fler snickare om det fanns några att få tag på. Men efter 90-talskrisen är det i dag ont om utbildade hantverkare.
Tomas Nilsson startade Varbergs Byggservice 1999 för att få litet omväxling på arbetsuppgifterna. Under lågkonjunkturen på 90-talet fanns det inga möjligheter att säga upp sig för att börja på ett nytt ställe, eftersom det knappast fanns några jobb att söka. Och eftersom han tyckte att det blev enformigt att vara kvar på samma arbetsplats valde han istället att starta eget. Firman har vuxit successivt och i dag har han tolv anställda. De bygger huvudsakligen villor, vilket i dag oftast handlar om monteringsvillor till skillnad mot tidigare när det mesta var lösvirke.
- När vi byggt vår första monteringsvilla så tyckte vi att det var ganska skönt att redan från början ha tak över huvudet, säger Tomas. Så även om det ligger mer prestige i lösvirkesvillor så jobbar vi gärna med monteringsvillor i dag.

Tomas ser inga problem för branschen framöver även om många börjat tala om en stagnerande marknad på grund av räntehöjningarna. Men han ser snarast positivt på högre styrräntor, eftersom han menar att vare sig byggföretagen eller kunderna tjänar på att räntorna är för låga. Det skulle bara innebära en spiral av högre priser och löner som Tomas tror kunde leda till en ny fastighetsbubbla som den han var med om på 90-talet när allt rasade.
- Sommaren -89 ville byggföretaget att vi helst skulle ställa in våra semestrar eftersom det var så mycket att göra, berättar Tomas. Efter semestern var det totalt dött och under hela 90-talet visste man inte var man skulle göra av alla snickare så många fick utbilda sig till helt andra yrken.

De kunder företaget har är både privatpersoner och husföretag. När det gäller privatpersoner handlar det framför allt om renoveringar och utbyggnader och en del småjobb som behöver göras. Beställningarna på hela villabyggen står oftast husföretagen för, även om de också fått en del beställningar från privatpersoner. Uppdragen får de oftast genom rekommendationer och de har aldrig haft några problem att få jobb. Tomas skulle gärna anställa fler snickare om det fanns att få tag på, men efter 90-talskrisen har det istället blivit ont om både snickare och andra hantverkare. Och det lärlingssystem som finns i dag tycker han blir för dyrt för företagen.
- Vi har många lärlingar som ringer hit och undrar om de kan få praktik och vi tar emot så många vi klarar av, säger han. Men det ställs väldigt höga krav på vad företagen ska ställa upp med numera och med de löner som gäller i dag går det inte ihop. Speciellt som det inte finns något som hindrar att de efter utbildningen säger upp sig och börjar någon annanstans.
Tomas tror att alla skulle tjäna på att återinföra de traditionella lärlingsutbildningarna, där lärlingen började direkt efter grundskolan. Han tycker att det bästa sättet att lära sig ett hantverk på är att lära sig hantverket på plats och därefter läsa in det som behövs. De yrkesutbildningar som finns i dag tycker han inte ger tillräckliga praktiska kunskaper.
- Och att de har teoretiska kunskaper om hur man ska sätta upp en dörr hjälper inte speciellt mycket när man väl ska få dit den, konstaterar han.

Varbergs Byggservice AB

Bransch:
Bygg / Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0340-677209
Fax: 0340-677209


Email:
vbgbygg@bredband.net

Adress:
Varbergs Byggservice AB
Engelbrektsgatan 30
43242 Varberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN